Monday, 17 December 2012

syariah - wadiah (stpm 12/13)

pengertian :

bahasa: simpanan, iaitu sesuatu barang yang diamanahkan kepada orang lain untuk dijaganya.

istilah: mewakilkan atau memberi amanah menjaga harta kepunyaanya atau dihormati yang tertentu dengan cara yang tertentu.

dalil wadiah :  al-quran, surah an-nisa : 58.

 "sungguh , Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,......"  (amek sampai situ je) dlm exam x de letak makna. kena letak dalil al-quran atau hadith.


hukum:

- sunat : apabila dia percaya akan dirinya dan sanggup menjaga barang tersebut.
-wajib : sekiranya terdapt orang lain yang lebih baik dan lebih dipercayai.
-haram : apabila seseorang itu tidak sanggup menjaga sebagaimana semestinya.
-makruh : apabila orang kurang yakin akan dirinya untuk menjaga amanah tersebut.

rukun: (ikut aturan yang betul)

1)orang yang menyimpan
2)penerima simpanan
3)barang yang disimpan
4)sighah(ijab dan kabul)

syarat sah wadiah:

1) syarat penyimpan dan penerima simpanan:
    - sempurna akalnya
    -baligh
    -cerdik

2) syarat barang yang disimpan:
    -brg yang boleh diterima(dipegang) oleh tangan.


hikmah wadiah:

- menanamkan sifat mahabah an tolong menolong antara satu sama lain.
-menjamin keselamatan harta benda dan memberi kemudahan kepada orang yang ingin mengembara.
-untuk memimpin manusia supaya bersifat bertanggungjawab terhadap hak hak orang lain.


keadaan yang boleh membatalkan wadiah:

-dengan kematian oleh salah seorang dari penyimpan atau penerima simpanan.
- dengan sebab gila
-dengan sebab pitam.
-dengan sebab penyimpan menarik diri.


berakhinya hak gadai syariah :


-hutang piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
-marhun keluar dari kawasan murtahin.
-para pelaksana tidak melaksanakan hak dan kewajibannya.
-marhun tetap dibiarkan dalam kekuasaan gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berhutang.


akaun simpanan dan akaun semasa :sistem perbankan islamik dan sistem perbankan konvensional:No comments:

Post a Comment